XVI COL·LOQUI SALAMANCA

XVI COL·LOQUI SALAMANCA
Palau Anaya, on se celebrarà el Col·loqui

PRIMERA CIRCULAR

                                                             SALAMANCA 2012
XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes


1 a 6 de juliol de 2012


PRIMERA CIRCULARPresentació
L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (AILLC) té com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes.
L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l’especialitat. Els Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000), Girona (2003), Budapest (2006) i Lleida (2009).
L’Assemblea General de l’AILLC celebrada a Lleida l’any 2009  va aprovar la candidatura de Salamanca com a seu del XVI Col·loqui.


Seu i dates del Col·loqui
El XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a Salamanca, a la Facultat de Filologia de la Universitat de Salamanca, durant la setmana del 1 al 6 de juliol de 2012.

Temes del Col·loqui
La Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 22 de setembre de 2010 va acordar establir com a temes del col·loqui els següents:
  1. Literatura catalana comparada medieval i renaixentista
  2. Lingüística contrastiva català-castellà
  3. Traducció i recepció de la literatura catalana contemporània
  4. Llengua i literatura catalanes en l’ensenyament.
Treball científic


El treball científic comprendrà els aspectes següents:
  1. Conferències plenàries: Hi haurà una conferència inaugural i una de cloenda
  2. Ponències:  Es preveuen dues ponències de 45 minuts per cadascuna de les seccions.
  3. Taules rodones: «Teories lingüístiques i recerca sobre el català» i una de literatura, per determinar.
  4. Comunicacions: Tots els membres de l’AILLC poden presentar comunicacions de 20 minuts de durada sobre els temes proposats. Els qui encara no en siguin membres poden fer-se’n adreçant una sol·licitud d’ingrés a l’AILLC, avalada amb la firma de dos membres, a: AILLC, carrer del Carme 47, 08001 Barcelona (aillc@iec.cat ). Seran acceptades comunicacions de no socis, però només es publicaran les de socis de l’AILLC o d’alguna de les associacions de la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC).
Els qui decideixin presentar una comunicació, n’hauran de trametre un resum (d’una llargada mínima d’una pàgina i màxima de dues) al Comitè Organitzador abans del 30 de desembre de 2011. En aquest resum s’especificarà l’interès del tema escollit, com també l’objectiu, la metodologia i, si escau, les conclusions de la comunicació. El Comitè decidirà sobre l’admissió de les comunicacions i ho notificarà als autors durant el gener-febrer de 2012.

Proposta de programa


Diumenge 1: Tarda: Arribada i allotjament.
Dilluns 2: Matí: Rebuda, conferència inaugural.
                       Tarda: Comunicacions i ponències.
Vespre: Activitats complementàries.
Dimarts 3: Matí: Comunicacions.
Tarda: Comunicacions i ponències.
Vespre: Activitats complementàries.
Dimecres 4: Matí: Comunicacions.
Tarda: Ponències i taula rodona.
Vespre: Activitats complementàries.
Dijous 5: Matí: Comunicacions.
Tarda: Ponències, conferència de clausura.
Assemblea de l’AILLC.s.
Divendres 6: Tot el dia: Excursió.


Circulars
La segona circular del Col·loqui es trametrà el novembre de 2011.


Dades de contacte
Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l’organització del Col·loqui podeu adreçar-vos a:

                  Adolf Piquer Vidal– Secretaria del Col·loqui
                  Departament de Filologia i Cultures Europees
                  Universitat Jaume I de Castelló
                  Avinguda Sos Baynat. 
                  CP12071
                  CastellóTel: 964-729596

                 Àlex Martín Escribà. Vicepresidència i tresoreria del Col·loqui
Departamento de Lengua Española
Área de Filología Catalana. Plaza Anaya S.N.
37008 SALAMANCA
Tel. 923 294500 ext. 1779

Membres de la Junta de Govern
Presidència: Kálmán Faluba 
Vicepresidència:  Joan Armangué Herrero 
Secretaria: Lídia Pons Griera 
Vicesecretaria: Adolf Piquer Vidal 
Tresoreria: Maria Rosa Lloret Romañach 
Vocals: Emili Casanova Herrero, Joan Mas Vives, Beatrice Schmid i Ramon Sistac
Comitè organitzador del Col·loqui
Presidència honorífica: José Antonio Pascual Rodríguez 
Presidència: Fernando Sànchez Miret 
Vicepresidència: Àlex Martín Escribà. 
Secretaria: Adolf Piquer Vidal 
Tresoreria: Àlex Martín Escribà 
Vocals: Antonio Sánchez Zamarreño, Juan Miguel Valero Moreno, Carla Amorós Negre, Andoni Barreña Agirrebeitia