XVI COL·LOQUI SALAMANCA

XVI COL·LOQUI SALAMANCA
Palau Anaya, on se celebrarà el Col·loqui

SEGONA CIRCULAR

SALAMANCA 2012
XVI Col·loqui Internacional
de Llengua i Literatura Catalanes
Salamanca
1 a 6 de juliol de 2012
SEGONA CIRCULAR
Presentació

L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) té com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes.
L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l’especialitat. Els Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000), Girona (2003), Budapest (2006) i Lleida (2009).
L’Assemblea General de l’AILLC, celebrada a Lleida l’any 2009, va aprovar la candidatura de Salamanca com a seu del XVI Col·loqui.

Seu i dates del Col·loqui

El XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a Salamanca, a la Facultat de Filologia de la Universitat de Salamanca, durant la setmana de l’1 al 6 de juliol de 2012.

Temes del Col·loqui

La Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 22 de setembre de 2010, va acordar establir com a temes del Col·loqui els següents:
1. Literatura catalana comparada medieval i renaixentista.
2. Lingüística contrastiva català-castellà.
3. Traducció i recepció de la literatura catalana contemporània.
4. Llengua i literatura catalanes en l’ensenyament.

Treball científic

El treball científic comprendrà els aspectes següents:

1. Conferències plenàries. Hi haurà una conferència inaugural, a càrrec de Max Wheeler, i una de cloenda, a càrrec de Jesús Rodríguez Velasco.
2. Ponències. La Junta de Govern de l’AILLC ha invitat vuit especialistes a presentar ponències de 45 minuts sobre una de les seccions:

      Tema 1: Pedro Cátedra i Júlia Butiñà.
      Tema 2: José Antonio Pascual i Fernando Sánchez Miret.
      Tema 3: Francesc Parcerisas i Roland Puppo.
      Tema 4: Vicent Salvador i Carme Alcoverro.
3. Taules rodones. Hi ha previstes dues taules rodones:

A. «Teories lingüístiques i recerca sobre el català», amb la participació de Maria Josep Cuenca (moderadora), Jesús Jiménez, Jaume Mateu i Joana Rosselló.
B. «Traductors de la literatura catalana i l’impacte als seus països», organitzada per la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC).
4. Comunicacions. Tots els membres de l’AILLC poden presentar comunicacions de 20 minuts de durada sobre els temes proposats. Seran acceptades comunicacions de no socis, però només es publicaran les de socis de l’AILLC o d’alguna de les associacions de la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística.
Els qui decideixin presentar una comunicació n’hauran de trametre un resum (d’una llargada mínima d’una pàgina i màxima de dues) al Comitè organitzador: salamancacol.loqui@gmail.com, abans del 30 de gener de 2012. En aquest resum s’especificarà l’interès del tema escollit, com també l’objectiu, la metodologia i, si escau, les conclusions de la comunicació. El Comitè decidirà sobre l’admissió de les comunicacions i ho notificarà als autors durant el febrer de 2012.

Programa

Diumenge 1:    Tarda              Arribada i allotjament.
Dilluns 2:         Matí                Rebuda, conferència inaugural.
                      Tarda              Comunicacions i ponències.
             Vespre            Activitats complementàries.
Dimarts 3:       Matí                Comunicacions.
                      Tarda              Comunicacions i ponències.
             Vespre            Activitats complementàries.
Dimecres 4:     Matí                Comunicacions.
                      Tarda              Ponències i taules rodones.
             Vespre            Activitats complementàries.
Dijous 5:         Matí                Comunicacions i ponències.
                      Tarda              Conferència de clausura.
                                     Assemblea de l’AILLC.
             Nit                  Sopar de comiat.
Divendres 6:    Tot el dia       Excursió.

Circulars

La tercera circular del Col·loqui es trametrà l’abril de 2012.

Inscripcions, allotjament i viatges

1. Inscripcions. S’han de fer a: http://salamancacol-loqui.blogspot.com/ Import de la inscripció: Socis de l’AILLC: 100 €. No socis: 130 €. Estudiants i jubilats: 70 €.
2. Informació. Les circulars primera i segona, així com la informació sobre allotjament i viatges, es poden trobar al blog: http://salamancacol-loqui.blogspot.com/
3. Fer-se membre de l’AILLC. Cal adreçar una sol·licitud d’ingrés, avalada amb la firma de dos membres, a: Secretaria de l’AILLC, carrer del Carme 47, 08001-Barcelona (aillc@iec.cat). Formulari de sol·licitud a: http://www.iec.cat/aillc

Dades de contacte

Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l’organització del Col·loqui podeu adreçar-vos a:

Àlex Martín Escribà.
Departamento de Lengua Española
Universidad de Salamanca.
Plaza Anaya S.N.
37001 - Salamanca
Tel: +34 923 294500, ext. 1779.

Adolf Piquer Vidal - Secretaria de l’AILLC
Departament de Filologia i Cultures Europees
Universitat Jaume I de Castelló
Avinguda Sos Baynat.
12071 - Castelló
Tel: +34 964 729596
 
Membres de la Junta de Govern
Presidència: Kálmán Faluba
Vicepresidència:  Joan Armangué Herrero
Secretaria: Lídia Pons Griera
Vicesecretaria: Adolf Piquer Vidal
Tresoreria: Maria Rosa Lloret Romañach
Vocals: Emili Casanova Herrero, Joan Mas Vives, Beatrice Schmid i Ramon Sistac Vicén.

Comitè organitzador del Col·loqui
Presidència honorífica: José Antonio Pascual Rodríguez
Presidència: Fernando Sánchez Miret
Vicepresidència: Àlex Martín Escribà
Secretaria: Adolf Piquer Vidal
Tresoreria: Àlex Martín Escribà
Vocals: Antonio Sánchez Zamarreño, Juan Miguel Valero Moreno, Carla Amorós Negre, Andoni Barreña Agirrebeitia, Javier Sánchez Zapatero.