XVI COL·LOQUI SALAMANCA

XVI COL·LOQUI SALAMANCA
Palau Anaya, on se celebrarà el Col·loqui

PROGRAMA

XVI COL·LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES
SALAMANCA, 1 a 6 de JULIOL

PROGRAMA


Programa .PDF


DILLUNS, 2 DE JULIOL
09:00-13:00 Inscripció i recollida de material (Aula P-10, Palacio de Anaya, Facultat de Filologia)
11:00-12:00 Inauguració (Aula Magna, Facultat de Filologia)
12:00-13:00 Conferència inaugural (Aula Magna, Facultat de Filologia)
Max Wheeler
L’evolució dels paradigmes del temps present de la conjugació III en castellà i català: alternances vocàliques metafòniques i la morfologia autònoma
13:30-16:00 Còctel de benvinguda (Hospedería de Anaya)Seccions del col·loqui:
Aules:

1. Literatura catalana comparada medieval i renaixentista
2. Lingüística contrastiva català-castellà
3. Traducció i recepció de la literatura catalana contemporània
4. Llengua i literatura catalanes en l’ensenyament

Els actes acadèmics i el còctel de benvinguda es desenvoluparan en els tres edificis que la Facultat de Filologia té a la Plaza de Anaya:
·      Palacio de Anaya
·      Edifici Juan del Enzina, conegut també com Anayita
·      Hospedería de Anaya

Aules amb la lletra P: Palacio de Anaya
Aules amb la lletra A: Anayita
Aula Magna: Palacio de Anaya
Aula Minor: AnayitaEls noms que apareixen subratllats són els dels participants que actuaran com a moderadors del respectiu grup de comunicacions.

DILLUNS, 2 de juliol (TARDA)
SECCIÓ 1 (Aula P-5)
SECCIÓ 2 (Aula P-6)
SECCIÓ 3 (Aula P-9)
SECCIÓ 4 (Aula Magna)
16:00-17:30 Comunicacions
Sergi Barceló i Trigueros
El Cançoner sagrat de vides de sants i altres textos valencians

Antonio Cortijo Ocaña
Sobre la Apología socrática y Lo Somni. Una propuesta de lectura

Òscar O. Santos-Sopena
Veure, sentir i descriure: Les mirades somnolentes de Bernat Metge i Francisco de Quevedo
Esteve Clua

De la lingüística contrastiva a la intercomprensió. Estratègies per facilitar l’accés a les competències receptives en català


Abelard Saragossa
Els plurals amb una consonant nasal: una anàlisi contrastiva

Emili Casanova
Mots expressius valencians entre dos orígens: el cas de xe, mà ‘aigua’, iaio, aüc, uix, bac, xafar i d’altres
Dolors Madrena Tinoco // Joan M. Ribera Llopis
Estvdio (1913-1920): Projecció i traduccions de la literatura catalana en una revista barcelonina d’expressió castellana

Hèctor Moret
La traducció i la recepció exterior de l’obra de Jesús Moncada

Emili Samper Prunera
Carles Riba i les traduccions de les rondalles dels germans Grimm
Florència Caillis-Bonet
Anàlisi dels gestos professionals per al desenvolupament de la competència bilingüe a l’educació infantil

Mònica Sales
La rondalla en el marc del treball cooperatiu: adaptant la tradició a la nova mirada que suposa un currículum orientat a l’adquisició de competències

Lluc Bonet // Mary Sanchiz
Noves apostes didàctiques i reglamentàries per al català a l’escola pública del Rosselló
Cafè
18:00-19:00 PonènciesVicent Salvador (Aula Magna)
Funcionalitat dels textos periodístics per a l'ensenyament/aprenentatge de la llengua
19:00-20:00 Comunicacions
Helena Rovira Cerdà
El Valeri Màxim en català: notes sobre la seva difusió al marge d'Antoni Canals

Josep Soler Vicens
L’inici del teatre renaixentista en català: les comèdies Tinelaria i Serafina de Torres Naharro

Dolors Font-Rotchés // Francisco J. Cantero Serena
Coincidències i divergències en l’entonació de les interrogatives del català i del castellà

Aurélie Saffroy
La utilització de les preposicions “a” i “en” en el català i en el castellà de la comarca del Baix Ebre: un cas de lingüística contrastiva
Laura Villalba Arasa
Francesca Bonnemaison, traductora: una aventura a cavall entre la literatura de creació i la literatura oral

Antoni López
A la recerca d’un llenguatge culte. Oratòria i creació poètica valencianes en el XVII i XVIII.

Anna Esteve Guillen
Els textos digitals en l’ensenyament de la literatura catalana: del bloc a l’hipertext

Agnès Toda i Bonet
L’ensenyament de la llengua catalana a Reus durant el franquisme

Recepció i benvinguda a l’Ajuntament de Salamanca (Plaza Mayor)
DIMARTS, 3 de juliol (MATÍ)
SECCIÓ 1 (Aula A-13)
SECCIÓ 2 (Aula A-17)
SECCIÓ 3 (Aula A-12)
SECCIÓ 4 (Aula A-14)
09:00-11:15 Comunicacions
Hèctor Càmara
La Legenda aurea com a font del teatre hagiogràfic medieval català: un tast comparatiu

Antoni Lluís Moll Benejam
Un discurs sobre l’amor en la lírica de Pere Serafí

Angel Lluís Ferrando Morales
“Miges viules, viuelas, mezze viole… y hasta aquí puedo leer”. Instruments musicals al Tirant

Joan Mahiques Climent
Purgatori, aparicions i misses: de sant Amador a sant Vicent Ferrer
Raül Alfonso // Agnès Rius // Francina Torras
Anàlisi acústica contrastiva de les vocals mitjanes posteriors del català i del castellà en parla espontània

José Enrique Gargallo Gil // Joan Fontana i Tous
Aire serrano, agua en la mano”. Garbellada de refranys castellans i catalans amb noms de vents

Ildikó Szijj
Formes d’imperatiu procedents del subjuntiu en català, paral·lelisme amb el castellà

Anna Bartra-Kaufmann
Pronoms forts i demostratius amb propietats discursives en català i espanyol


Carme Oriol
La internacionalització de la literatura popular catalana: les traduccions de l'obra de Joan Amades


Josep Camps Arbós
Traduccions castellanes de l’obra de Narcís Oller (1880-1916)


Josep Maria Balcells
Unamuno i La ben plantada – paradoxes d’una recepció


Maria Dasca
Traduir, traduir-se i l’exili. Un exemple en la novel·lística de Xavier Benguerel
Margalida Adrover-Ginard
Notes sobre la parla d’estudiants de català de la Catalunya del Nord

Rita Peix
La reflexió interlingüística en l’ensenyament-aprenentatge en català i francès a l’escola de la Catalunya Nord

M. Àngels Francés Díez
L’ensenyament de la literatura catalana en l’era google

Moisés Selfa Sastre
La poesia en català per a infants i la formació de la competència literària. Algunes propostes de treball

Guillem Alexandre Amengual Bunyola
Models lingüístics educatius als territoris de parla catalana i protecció efectiva dels drets lingüístics dels catalanoparlants
Cafè
11:40-12:30 Comunicacions

Gemma Pellissa Prades
La credibilitat del narrador en joc. Visions, espills i voyeurisme a la Faula de Neptuno y Diana

Vicent Garcia Peris
La Vita Christi de Ludolf de Saxònia

Xavier Rull Muruzàbal
Entre la gramàtica i el diccionari (II): representació dels mots gramaticalitzats en els diccionaris bilingües català-espanyol

Jordi Colomina
El sufix col·lectiu-abundancial -al/-ar en castellà i en català.

Meritxell Talavera i Muntané
Un enfocament atípic de la recepció literària: Rodoreda llegida pels censors franquistes

Lluís Meseguer
El llenguatge verbal de les obres de Carles Santos (Textos i intertextualitat en l’espectacle contemporani)

Pasqual Tirach Alventosa
Llengua i literatura catalanes en l’ensenyament a Catalunya Nord. Estudi comparatiu de dues poesies rosselloneses

Marisa Tomàs Roselló // Glòria Gómez Monllor
L’ensenyament de la literatura patrimonial, recurs fomentador de la identitat etnolingüística al sud valencià
12:30-13:30 Ponències

José Antonio Pascual (Aula Magna)
Antonio Tovar: su atenta mirada al catalánCarme Alcoverro (Aula Minor)
Estratègies per a l’ensenyament de la literatura catalana a secundàriaDIMARTS, 3 de juliol (TARDA)
SECCIÓ 1 (Aula P-5)
SECCIÓ 2 (Aula P-6)
SECCIÓ 3 (Aula P-9)
SECCIÓ 4 (Aula Magna)
16:00-17:15 Comunicacions
Enrique Rodrigo
El infierno de balanço: la herencia de traducir a Dante en el siglo XX

Roxana Recio
Curial y Siervo Libre de Amor: los andamiajes de un género

Miquel Marco
Del De Vetula llatí a La Vellatona de Bernat Metge
Jaume Salvanyà i Cristòbal
Mots escurçats per apòcope

Jordi Ginebra // Pere Navarro
Concurrències lèxiques en català i en espanyol: uns quants contrastos

Jesús Jiménez // Maria-Rosa Lloret
Semivocals en la cruïlla: enfortiment i lenició en els marges sil·làbics

Miquel Àngel Albújar Escuredo
La locura como patrón narrativo en El jardí dels set crepuscles de Miquel de Palol

Marta López Vilar
Traduir el silenci: una aproximació a l’experiència de traducció de Les Elegies de Bierville de Carles Riba

Irene Muñoz i Pairet
La recepció a la premsa de Un film (1926), de Víctor Català
Elga Cremades i Cortiella
Ensenyar català a Rennes: experiències pràctiques

Francesc Bernat i Baltrons
Una gramàtica escolar catalana inèdita del s. XIX: els Elements de gramàtica lexicològica de Salvador Vilanova i Pujals

Josep Lluís Roig
Entre l’aprenentatge i la incitació: un cas concret de pràctica narrativa a l’ensenyament secundari
Cafè
18:00-19:30 Taula rodona
Maria Josep Cuenca, Jesús Jiménez, Joana Rosselló, i Jaume Mateu (Aula Magna)
Teories lingüístiques i recerca sobre el català

20:15-21:30


Visita guiada a la ciutat (sortida: Facultat de Filologia, Plaza de Anaya)

DIMECRES, 4 de juliol (MATÍ)
SECCIÓ 1 (Aula A-13)
SECCIÓ 2 (Aula A-17)
SECCIÓ 3 (Aula A-12)
SECCIÓ 4 (Aula A-14)
09:00-11:15 Comunicacions
Carme Arronis i Llopis
El Vergel de nuestra senyora i la difusió de l'obra de Miquel Peres a la Castella renaixentista

Josep Lluís Martos
Els poemes d’amor en cobles de ben i mal dir

Cèlia Nadal Pasqual
Yo só aquest que∙m dich Miquel Àngel Riera. Els mecanismes poètics en March i Riera per a una exaltació del jo com a mestre en ars amandi

Tomàs Martínez Romero
La formació religiosa i la llengua: El Baculus Clericalis de Bartomeu Cucala (1524) i la seva traducció castellana


Marina Mayor Signes // Manuel Pérez Saldanya
Les oposicions espacials díctiques en castellà i català

Joan Puigmalet
La col·lecció de noms catalans traduïts al castellà de B. Abella: un desconegut de la lexicografia catalana vuitcentistaAndratx Badia Escolà
De Frankfurt a Pa Negre: la recepció de la narrativa catalana recent a l’estat espanyol. Tres bestsellers i un sospir

Enric Falguera
La guerra civil en la literatura infantil i juvenil catalana

M. Jesús Francés Mira
El Barroc a través de El Mut de la Campana de Josep Lozano

Aina Monferrer Palmer
Manualística i ensenyament de la literatura catalana: la figura de Vicent Andrés Estellés en l’ensenyament mitjà
Immaculada Fàbregas // Elena Grínina
Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2

Joan Borja i Sanz
Etnopoètica i ensenyament de llengües: sobre les possibilitats didàctiques de les rondalles en el sistema educatiu contemporani

Maria Mercè López Casas // Dolors Perarnau Vidal
“Parellæs”, programa d’intercanvi lingüístic entre dues llengües minoritzades

Avel·lí Flors
Les ideologies i els discursos sobre el multilingüisme i l'aprenentatge de llengües dels adolescents de Mataró
Cafè
11:40-12:30 Comunicacions
Joan Alegret
De cors atacats per becs, llimes i escarpres

Rafael Alemany Ferrer // Magdalena Llorca Serrano
Utopia i cavalleria en el Tirant i en el Quijote
Marina Zaragozà
Aspectes de la traducció dels Entremesos de Cervantes al valencià.

Brauli Montoya Abat
Contrast i convergència entre catalanoparlants i castellanoparlants a l’Oriola del sis-cents


Juan Miguel Zarandona // Carlos González-Espresati
Els vampirs catalans conquereixen el món: La recepció de la traducció anglesa de Les Històries naturals (1960) de Joan Perucho: Natural History (1988)

Enric Gallén
Arnold Wesker i Ann Jellicoe, dos angry young a l’escena catalana (1963-1975)
 Joan Costa Carreras
L’anàlisi de la implantació de la normativa: perspectives possibles


Sergi Serra
Tractament dels desitjos eròtics en la literatura catalana
12:30-13:30 Ponències

Fernando Sánchez Miret (Aula Minor)
El català dins la Romània
Francesc Parcerisas (Aula Magna)
Algunes consideracions sobre la traducció del català al castellà
DIMECRES, 4 de juliol (TARDA)
SECCIÓ 1 (Aula P-5)
SECCIÓ 3 (Aula P-9)
SECCIÓ 4 (Aula Magna)
16:00-17:30 Comunicacions
Antoni Mas i Miralles // Marinela Garcia Sempere
'Preneu alosna, en altra manera apellat donzell'. Notes sobre dues obres medievals de cetreria

Eduard Baile López
La traducció del lèxic de les llaminadures en la versió castellana del Tirant lo Blanc del 1511

Llívia Palliso i Alentorn
Les idees sobre la cavalleria i la matèria de Bretanya

Rosa Delor
La influència de El Cristo de Velázquez de Miguel de Unamuno sobre Joan Alcover i Salvador Espriu (o La tradició moderna de la Càbala a la poètica d’Ibèria)

Núria Camps Casals
Apunts sobre la recepció a la Catalunya del Nord de la literatura catalana del sud. Revue Catalane: 1907-1921

Caterina Valriu Llinàs
La Guerra Civil en la literatura juvenil catalana (1975-2011): tractament i recepció
Oreto Doménech i Masià
La literatura en l’era digital: lectura de dues obres de narrativa breu des
de la pragmàtica del discurs

Pau Bori // Daniel Cassany
La cultura catalana als llibres de text de català com a llengua estrangera. Una primera aproximació

Paulina Ribera // Mª José García Folgado // Eduardo España
Dificultats d’escriptura i seqüències didàctiques en educació primària
Cafè
18:00-19:00 Ponències
Júlia Butinyà (Aula Magna)
Reflexions sobre el Curial a propòsit d’una obra escrita en català a Salamanca al segle XIX
Ronald Puppo (Aula Minor)
Incursions recents de la literatura catalana en el sistema literari anglòfon

19-20:00 Comunicacions
Jordi Seriols i Pla
Els Cants d’amor d’Ausiàs March i els Love Sonnets de John Donne: una comparació. O un “poeta filòsof” i un “metaphysical poet”

Ramon Pinyol i Torrents
La difusió de la poesia lírica de Verdaguer en castellà: traductors i traduccions
Laura Vilardell Domènech
La recepció espanyola de Canigó en el segle XIX. Unes notes

Josep Palomero
Les traduccions d’Artur Perucho
M. Antònia Farré Sanfeliu // M. del Carme Masip Porqueres
Aprendre llengua oral i escrita a l'ESO amb centres d'interès

 

Enric Portalés Llop
La confluència de concessió i d’adversativitat en la construcció del discurs argumentatiu

20:30


Actuació musical: Lluís Fornés // Cristina Martí (Auditorio Fonseca, Calle Fonseca 2)DIJOUS, 5 de juliol (MATÍ)
SECCIÓ 1 (Aula A-13)
SECCIÓ 3 (Aula A-17)
SECCIÓ 4 (A) (Aula A-12)
SECCIÓ 4 (B) (Aula A-14)
09:00-11:15 Comunicacions
Antoni Ferrando
Jaume I i Ausiàs March en la cort de Carles I: el programa hispanitzador i humanista d’Honorat Joan

Vicent Josep Escartí
La Crònica de Jaume I, de les edicions de 1515 i 1557 a les versions de 1582, 1584 i 1622

Francesc Massip
La Sibil·la Tiburtina, personatge del teatre medieval

Joan M. Perujo Melgar
Traducció de literatura visionària: dues versions romàniques (catalana i italiana) de La visió Ludovici de Francia

Josep Guia
Primeres documentacions d'unitats fràsiques a l'Espill

J. Enric Estrela
Constantí Llombart traductor

Rafael Roca
Les traduccions castellanes esparses de la lírica valenciana de Teodor Llorente

Artur Ahuir
Com tronc flexible de datiler” (Apunts sobre Flora i Fauna en la poesia valenciana de D. Teodor Llorente)
Dóra Bakucz
Traducció i recepció del teatre català contemporani a Hongria

Àngels Massip
Algunes aportacions de la neurociència que s’han d’integrar en l’educació

Vicent-Josep Pérez i Navarro
El català a Múrcia; una petita revisió de la qüestió

Alícia Martí Climent
El tractament integrat de les llengües en la formació lingüística inicial de mestres


Carles Bartual Martín
L’ensenyament de la literatura catalana a les universitats de fora del domini lingüístic català

 

Llorenç Soldevila i Balart
Del llibre al web: Endrets.cat, un projecte difusor de la literatura catalanaCafè
12:15-14:00 Taula rodona (organitzada per la FIAC)

Jaume Martí Olivella (moderador), Helena Buffery, Laurent Gallardo, Giagu Ledda, Mary Ann Newman, Francesc Parcerisas, Patrizio Rigobon (Aula Magna )
Traductors de la literatura catalana i l’impacte als seus països


14:00-15:30


Assemblea FIAC


DIJOUS, 5 DE JULIOL (TARDA)
16:00-17:00 Conferència de clausura (Aula Magna, Facultat de Filologia)
Jesús D. Rodríguez Velasco
Filologia de l’Orient Català
17:15-19:30 Assemblea General AILCC (Aula Magna, Facultat de Filologia)
19:30-20:00 Clausura (Aula Magna, Facultat de Filologia)
21:00-24:00 Sopar de comiat (Colegio Fonseca)

DIVENDRES, 6 DE JULIOL
10:00 Tot el dia: Excursió a Àvila (sortida: Colegio Fonseca)